Krátkozrakost, nebo dalekozrakost?

Říj 5, 2023

Také si tyhle dva pojmy pletete? Pojďme si v tom udělat jasno a nastínit, co je vlastně jejich příčinou.

Jedná se o tak zvané refrakční vady. Při refrakci oka se světelné paprsky usměrněné rohovkou a čočkou sbíhají na sítnici. Pak vidíme dobře nablízko i do dálky. To platí v ideálním případě, kdy má oko dokonale kulatý tvar.

Ovšem při krátkozrakosti (myopii) je oční koule prodloužená a paprsky se spojí před sítnicí. Pak vidíme dobře na blízko, ale špatně do dálky. Řeší se to dioptrickými brýlemi se znaménkem mínus. Je to nejčastěji se vyskytující refrakční vada.

Při dalekozrakosti (hyperopii) je oční koule naopak zkrácená a tak se světelné paprsky spojí až za sítnicí. Vidíme dobře do dálky, ale hůře nablízko. Pak jsme adeptem na dioptrické brýle se znaménkem plus.

Často se vyskytuje ještě třetí refrakční vada, astigmatismus. Při něm nemá oční koule pravidelný kulovitý tvar a paprsky se nespojí, takže obraz je deformovaný, zamlžený a rozostřený na všechny vzdálenosti. Člověk s touto vadou pak „vyfasuje“ cylindrické brýle. Astigmatismus se často objevuje v kombinaci s krátkozrakostí nebo dalekozrakostí. Tuto vadu lze mimochodem metodou Přirozeného zlepšení zraku nejrychleji eliminovat.

Jako dalekozrakost se jeví i presbyopie, neboli stařecká vetchozrakost. Její příčina ovšem není ve změně tvaru oční koule, ale v pružnosti čočky a svalů, které se podílejí na zaostřování, tak zvané akomodaci. Bývá často spojována se středním věkem, proto to nelichotivé označení. Při presbyopii vidíme špatně na blízko a tak oddalujeme čtený text dále od očí, však si také vysloužila označení „syndrom krátkých rukou“.

Metoda Přirozeného zlepšení zraku je vhodná při všech refrakčních vadách i při presbyopii. Vždy je důležité zamyslet se nad příčinou. Proč se mění tvar oční koule? Proč ztrácí oční čočka pružnost? Vše, co se v našem těle děje, má svůj důvod a nic není náhoda. Za vším hledejme emoce.

Pojďme si z tohoto úhlu pohledu posvítit na krátkozrakost. První vlna krátkozrakosti nastává na začátku školní docházky (1. – 3. třída). To je pro dítě hodně náročné období plné změn. Ztráta svobody, začátek povinností, pochmurný výhled do budoucnosti – 9 let v lavici.

Druhé období přichází s pubertou. Pro dospívající složitá doba, do hry vstupují obavy z přijetí své ženské nebo mužské role, častými spouštěči krátkozrakosti bývají rozvody rodičů.

Třetí období může nastat na konci střední nebo vysoké školy. Uvědomujeme si, že končí mamahotel a je třeba se postavit na vlastní nohy, najít si zaměstnání a střechu nad hlavou. Opět probleskuje obava z budoucnosti.

Celá problematika je samozřejmě mnohem komplexnější, tento článek nemá ambice být odborným pojednáním. Pokud jste krátkozrací, možná s vámi informace z posledních odstavců zarezonovaly. Budu ráda, když mi dáte vědět. Třeba spolu vymyslíme, co s tím☺.

Další články

Vezměte oči na 3D procházku

Vezměte oči na 3D procházku

Využijme každé příležitosti k procházce v přírodě, brýle nechme doma, pokud je to jen trochu možné. Jakmile si totiž připustíme možnost, že náprava zraku je možná, jsme již na cestě ke...

číst více
Také máte krátké ruce?

Také máte krátké ruce?

Pak za to může presbyopie, nepříliš lichotivě nazývaná stařecká vetchozrakost, je tedy nabíledni, že souvisí s věkem. Při ní dochází ke snížení pružnosti oční čočky v souvislosti...

číst více